Giáo Dục

Tăng tốc việc phân phối nội dung để đảm bảo các trang web giáo dục có thể thực hiện và cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời

Truyền tải nội dung giáo dục trực tuyến mượt mà

Cho dù nội dung giảng dạy của bạn có phong phú, đặc sắc đến thế nào đi nữa nhưng khi tốc độ chậm thì trải nghiệm của người dùng vẫn kém

77%

doanh nghiệp và trường học đã áp dụng hình thức e-learning
Lợi ích

Tăng trải nghiệm của kênh dạy và học trực tuyến

Tích hợp khả năng chống tấn công DDOS, Bot, lọc địa chỉ IP

Tiếp cận được giáo viên - học sinh trên khắp thế giới

© 2019 VNETWORK JSC. All Rights Reserved

VNETWORK Joint Stock Company

X0 - 4.59 Sunrise City North Tower, 27 Nguyen Huu Tho St., Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Enterprise Code: 0312353730 - 03/07/2013

Registration Division: Department of Planning and Investment of HCMC

Powered by VNETWORK