Hotline:(028) 7306 8789

Dedicate Licsence

Giá chỉ từ

700.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

220.000 VNĐ Web Pro Edition (30 Domains)

88.000 VNĐ Web Admin Edition (10 Domains)

110.000 VNĐ Web App Edition (5 Domains)

990.000 VNĐ Web Host Edition with CloudLinux

440.000 VNĐ Web Pro Edition with CloudLinux

330.000 VNĐ Plesk Power Pack

VPS Licsence

Giá chỉ từ

330.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

220.000 VNĐ Web Pro Edition (30 Domains)

88.000 VNĐ Web Admin Edition (10 Domains)

110.000 VNĐ Web App Edition (5 Domains)

550.000 VNĐ Web Host Edition with CloudLinux

440.000 VNĐ Web Pro Edition with CloudLinux

137.000 VNĐ Plesk Power Pack

Web Pro Edition (30 Domains)

Giá chỉ từ

220.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Plesk 14

Giá chỉ từ

180.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng
XEM THÊM CÁC GÓI KHÁC
Control Panel Softwares

DỄ SỬ DỤNG VÀ ỔN ĐỊNH

Control Panel Softwares

CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
VÀ BẢO MẬT CAO

Control Panel Softwares

HỖ TRỢ TOÀN CẦU
VÀ THÂN THIỆN

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ