Hotline: (028) 73 068 789      Hỗ trợ

SERVER CHO THUÊ

Basic 01 - SUPERMICRO
Giá chỉ từ
5.335.000 VNĐ / Tháng

CPU  1 x E5-2683v3

RAM  32 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
Basic 01 - HPE
Giá chỉ từ
6.050.000 VNĐ / Tháng

CPU  1 x E5-2683v3

RAM  32 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
Basic 01 - DELL EMC
Giá chỉ từ
6.435.000 VNĐ / Tháng

CPU  1 x E5-2683v3

RAM  32 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
Basic 01 - LENOVO / IBM
Giá chỉ từ
6.490.000 VNĐ / Tháng

CPU  1 x E5-2683v3

RAM  32 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
Basic 02 - SUPERMICRO
Giá chỉ từ
5.830.000 VNĐ / Tháng

CPU  1 x E5-2695v3

RAM  32 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
Basic 02 - HPE
Giá chỉ từ
6.545.000 VNĐ / Tháng

CPU  1 x E5-2695v3

RAM  32 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
Basic 02 - DELL EMC
Giá chỉ từ
7.150.000 VNĐ / Tháng

CPU  1 x E5-2695v3

RAM  32 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
Basic 02 - LENOVO / IBM
Giá chỉ từ
7.205.000 VNĐ / Tháng

CPU  1 x E5-2695v3

RAM  32 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
ADVANCE 01 - SUPERMICRO
Giá chỉ từ
6.600.000 VNĐ / Tháng

CPU  2 x E5-2683v3

RAM  64 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
ADVANCE 01 - HPE
Giá chỉ từ
7.260.000 VNĐ / Tháng

CPU  2 x E5-2683v3

RAM  64 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
ADVANCE 01 - DELL EMC
Giá chỉ từ
7.425.000 VNĐ / Tháng

CPU  2 x E5-2683v3

RAM  64 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
ADVANCE 01 - LENOVO / IBM
Giá chỉ từ
7.590.000 VNĐ / Tháng

CPU  2 x E5-2683v3

RAM  64 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
ADVANCE 02 - SUPERMICRO
Giá chỉ từ
7.590.000 VNĐ / Tháng

CPU  2 x E5-2695v3

RAM  64 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
ADVANCE 02 - HPE
Giá chỉ từ
8.250.000 VNĐ / Tháng

CPU  2 x E5-2695v3

RAM  64 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
ADVANCE 02 - DELL EMC
Giá chỉ từ
8.580.000 VNĐ / Tháng

CPU  2 x E5-2695v3

RAM  64 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua
ADVANCE 02 - LENOVO / IBM
Giá chỉ từ
8.745.000 VNĐ / Tháng

CPU  2 x E5-2695v3

RAM  64 GB

SSD  2 x SSD 240GB

HDD  2 x SAS 600GB

HDD  2 x SAS 600GB

Network Card  1 Gb/s

Băng thông trong nước  1 Gbps

Băng thông quốc tế  10 Mbps

ISP  IDC Tier 3

Mua

Vnetwork nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu tên miền Hosting SSD Server VPS Cloud Email chất lượng và uy tín

dịch vụ quản trị
 
Bảng Quản Trị Quyền Truy Cập Tự Động Cập Nhật & Vá Lỗi An Ninh Mạng Theo Dõi Hệ Thống Dự Phòng Hỗ Trợ Quản Trị Hỗ Trợ Kỹ Thuật
GÓI CƠ BẢN GÓI TRUNG CẤP GÓI NÂNG CAO
- -
- -
DDoS
Basic Intermediate Advanced
- -
24/7 24/7 24/24

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ