Hotline:(028) 7306 8789

Dedicated Server

Basic 01 - SUPERMICRO

Giá chỉ từ

5.335.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 1 x E5-2683v3

RAM 32 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

Basic 01 - HPE

Giá chỉ từ

6.050.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 1 x E5-2683v3

RAM 32 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

Basic 01 - DELL EMC

Giá chỉ từ

6.435.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 1 x E5-2683v3

RAM 32 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

Basic 01 - LENOVO / IBM

Giá chỉ từ

6.490.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 1 x E5-2683v3

RAM 32 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

Basic 02 - SUPERMICRO

Giá chỉ từ

5.830.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 1 x E5-2695v3

RAM 32 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

Basic 02 - HPE

Giá chỉ từ

6.545.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 1 x E5-2695v3

RAM 32 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

Basic 02 - DELL EMC

Giá chỉ từ

7.150.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 1 x E5-2695v3

RAM 32 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

Basic 02 - LENOVO / IBM

Giá chỉ từ

7.205.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 1 x E5-2695v3

RAM 32 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

ADVANCE 01 - SUPERMICRO

Giá chỉ từ

6.600.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 2 x E5-2683v3

RAM 64 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

ADVANCE 01 - HPE

Giá chỉ từ

7.260.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 2 x E5-2683v3

RAM 64 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

ADVANCE 01 - DELL EMC

Giá chỉ từ

7.425.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 2 x E5-2683v3

RAM 64 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

ADVANCE 01 - LENOVO / IBM

Giá chỉ từ

7.590.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 2 x E5-2683v3

RAM 64 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

ADVANCE 02 - SUPERMICRO

Giá chỉ từ

7.535.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 2 x E5-2695v3

RAM 64 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

ADVANCE 02 - HPE

Giá chỉ từ

8.250.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 2 x E5-2695v3

RAM 64 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

ADVANCE 02 - DELL EMC

Giá chỉ từ

8.580.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 2 x E5-2695v3

RAM 64 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

ADVANCE 02 - LENOVO / IBM

Giá chỉ từ

8.745.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

CPU 2 x E5-2695v3

RAM 64 GB

SSD 2 x SSD 240GB

HDD 2 x SAS 600GB

HDD 2 x SAS 600GB

Network Card 1 Gb/s

Băng thông trong nước 1 Gbps

Băng thông quốc tế 10 Mbps

ISP IDC Tier 3

Liên hệ để được giá tốt

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại

Chi tiết cấu hình các máy chủ

Tất cả phần cứng mà chúng tôi có thể cung cấp, đáp ứng nhu cầu cao nhất mà bạn có thể cần ở chúng tôi.

Hardware

  • Processor type E3 - 1220 -- E5 - 5620
  • Processor type E3 - 1220 -- E5 - 5620
  • Processor type E3 - 1220 -- E5 - 5620

Tùy chọn cấu hình cho nhu cầu riêng của bạn

Các mãy chủ có sẵn của

Server cấu hình tùy chỉnh

Cho phép tuỳ chỉnh cấu hình theo nhu cầu của bạn

  • Toàn quyền sử dụng và quản lý máy chủ
  • Khả năng bảo mật vượt trội
  • Thanh toán linh hoạt, tiết kiệm

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ