Hotline: (028) 73 068 789      Hỗ trợ

COLOCATION

VNETWORK 01
Giá chỉ từ
1.300.000 VNĐ / Tháng

Datacenter  ODS/VDC/VIETTEL

Cổng Trong Nước  100Mbs

Cổng Quốc Tế  4Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền  5.000GB

Không Gian Rack  2U

IP  2

Nguồn  400W

Điện Dự Phòng 

  Miễn Phí Khởi Tạo

Mua
VNETWORK 02
Giá chỉ từ
1.400.000 VNĐ / Tháng

Datacenter  ODS/VDC/VIETTEL

Cổng Trong Nước  100Mbs

Cổng Quốc Tế  4Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền  Unlimited

Không Gian Rack  2U

IP  2

Nguồn  400W

Điện Dự Phòng 

  Miễn Phí Khởi Tạo

Mua
VDC2 01
Giá chỉ từ
1.600.000 VNĐ / Tháng

Datacenter  VDC2

Cổng Trong Nước  100Mbs

Cổng Quốc Tế  2Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền  Unlimited

Không Gian Rack  1U

IP  1

Nguồn  400W

Điện Dự Phòng 

  Miễn Phí Khởi Tạo

Mua
VDC2 02
Giá chỉ từ
2.400.000 VNĐ / Tháng

Datacenter  VDC2

Cổng Trong Nước  200Mbs

Cổng Quốc Tế  4Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền  Unlimited

Không Gian Rack  1U

IP  1

Nguồn  400W

Điện Dự Phòng 

  Miễn Phí Khởi Tạo

Mua
VDC2 03
Giá chỉ từ
3.200.000 VNĐ / Tháng

Datacenter  VDC2

Cổng Trong Nước  300Mbs

Cổng Quốc Tế  8Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền  Unlimited

Không Gian Rack  1U

IP  1

Nguồn  400W

Điện Dự Phòng 

  Miễn Phí Khởi Tạo

Mua
VDC2 04
Giá chỉ từ
6.900.000 VNĐ / Tháng

Datacenter  VDC2

Cổng Trong Nước  500Mbs

Cổng Quốc Tế  15Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền  Unlimited

Không Gian Rack  1U

IP  1

Nguồn  400W

Điện Dự Phòng 

  Miễn Phí Khởi Tạo

Mua

Vnetwork nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu tên miền Hosting SSD Server VPS Cloud Email chất lượng và uy tín

dịch vụ quản trị
 
Bảng Quản Trị Quyền Truy Cập Tự Động Cập Nhật & Vá Lỗi An Ninh Mạng Theo Dõi Hệ Thống Dự Phòng Hỗ Trợ Quản Trị Hỗ Trợ Kỹ Thuật
GÓI CƠ BẢN GÓI TRUNG CẤP GÓI NÂNG CAO
- -
- -
DDoS
Basic Intermediate Advanced
- -
24/7 24/7 24/24

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ