Hotline:(028) 7306 8789

Colocation

VNETWORK 01

Giá chỉ từ

1.300.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Datacenter ODS/VDC/VIETTEL

Cổng Trong Nước 100Mbs

Cổng Quốc Tế 4Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền 5.000GB

Không Gian Rack 1U

IP 2

Nguồn 400W

Điện Dự Phòng

Miễn Phí Khởi Tạo

VNETWORK 02

Giá chỉ từ

1.400.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Datacenter ODS/VDC/VIETTEL

Cổng Trong Nước 100Mbs

Cổng Quốc Tế 4Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền Unlimited

Không Gian Rack 1U

IP 2

Nguồn 400W

Điện Dự Phòng

Miễn Phí Khởi Tạo

VDC2 01

Giá chỉ từ

1.600.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Datacenter VDC2

Cổng Trong Nước 100Mbs

Cổng Quốc Tế 2Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền Unlimited

Không Gian Rack 1U

IP 1

Nguồn 400W

Điện Dự Phòng

Miễn Phí Khởi Tạo

VDC2 02

Giá chỉ từ

2.400.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Datacenter VDC2

Cổng Trong Nước 200Mbs

Cổng Quốc Tế 4Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền Unlimited

Không Gian Rack 1U

IP 1

Nguồn 400W

Điện Dự Phòng

Miễn Phí Khởi Tạo

VDC2 03

Giá chỉ từ

3.200.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Datacenter VDC2

Cổng Trong Nước 300Mbs

Cổng Quốc Tế 8Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền Unlimited

Không Gian Rack 1U

IP 1

Nguồn 400W

Điện Dự Phòng

Miễn Phí Khởi Tạo

VDC2 04

Giá chỉ từ

6.900.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Datacenter VDC2

Cổng Trong Nước 500Mbs

Cổng Quốc Tế 15Mbs/1Mbs

Dữ Liệu Truyền Unlimited

Không Gian Rack 1U

IP 1

Nguồn 400W

Điện Dự Phòng

Miễn Phí Khởi Tạo

XEM THÊM CÁC GÓI KHÁC

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ