Hotline: (028) 73 068 789      Hỗ trợ

CLOUD SSD

Cloud SSD 01
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
Giá chỉ từ
300.000 VNĐ / Tháng

CPU  2 Cores

SSD   15GB  20GB

RAM   1GB  1.5GB

Bandwidth  Unlimited

 

Mua
Cloud SSD 02
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
Giá chỉ từ
400.000 VNĐ / Tháng

CPU  2 Cores

SSD   20GB  30GB

RAM   1.5GB  2GB

Bandwidth  Unlimited

 

Mua
Cloud SSD 03
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
Giá chỉ từ
500.000 VNĐ / Tháng

CPU  3 Cores

SSD   30GB  40GB

RAM   2GB  3GB

Bandwidth  Unlimited

 

Mua
Cloud SSD 04
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
Giá chỉ từ
600.000 VNĐ / Tháng

CPU  3 Cores

SSD   40GB  50GB

RAM   2.5GB  3GB

Bandwidth  Unlimited

 

Mua
Cloud SSD 05
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
Giá chỉ từ
700.000 VNĐ / Tháng

CPU  4 Cores

SSD   50GB  60GB

RAM   3GB  4GB

Bandwidth  Unlimited

 

Mua
Cloud SSD 06
Thanh toán tối thiểu 3 tháng
Giá chỉ từ
800.000 VNĐ / Tháng

CPU  4 Cores

SSD   60GB  70GB

RAM   4GB  6GB

Bandwidth  Unlimited

 

Mua

Vnetwork nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu tên miền Hosting SSD Server VPS Cloud Email chất lượng và uy tín

dịch vụ quản trị
 
Bảng Quản Trị Quyền Truy Cập Tự Động Cập Nhật & Vá Lỗi An Ninh Mạng Theo Dõi Hệ Thống Dự Phòng Hỗ Trợ Quản Trị Hỗ Trợ Kỹ Thuật
GÓI CƠ BẢN GÓI TRUNG CẤP GÓI NÂNG CAO
- -
- -
DDoS
Basic Intermediate Advanced
- -
24/7 24/7 24/24

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ