pixel
Products
Other Products

Tên Miền

Solutions

Dịch Vụ Cho Thuê Chỗ Đặt - Tủ Rack

Lựa chọn chỗ đặt máy chủ an toàn, đáng tin cậy

Dịch Vụ Cho Thuê Chỗ Đặt - Tủ Rack

Bảng giá Colocation

Chúng tôi có gì?

Không còn băn khoăn tìm chỗ đặt uy tín

DATACENTER

Đối tác Datacenter đáp ứng tiêu chuẩn Tier III, được xếp hạng - ANSI / TIA-942

Hệ thống tiêu chuẩn này được phân loại bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (ANSI), bao gồm các cấp từ thấp đến cao I, II, III, IV.

Đối tác Datacenter đáp ứng tiêu chuẩn Tier III, được xếp hạng - ANSI / TIA-942