Hotline:(028) 7306 8789

Gói Hosting Reseller

RESELLER 1

Giá chỉ từ

1.800.000/Năm

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 5GB

Băng Thông Unlimited

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

Addon Domain 5

OS Linux/Windows

RESELLER 2

Giá chỉ từ

4.800.000/Năm

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 10GB

Băng Thông Unlimited

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

Addon Domain 10

OS Linux/Windows

RESELLER 3

Giá chỉ từ

7.200.000/Năm

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 20GB

Băng Thông Unlimited

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

Addon Domain 15

OS Linux/Windows

RESELLER 4

Giá chỉ từ

9.600.000/Năm

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 40GB

Băng Thông Unlimited

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

Addon Domain 20

OS Linux/Windows

RESELLER 5

Giá chỉ từ

16.800.000/Năm

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 50GB

Băng Thông Unlimited

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

Addon Domain 25

OS Linux/Windows

RESELLER 6

Giá chỉ từ

19.200.000/Năm

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 60GB

Băng Thông Unlimited

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

Addon Domain 30

OS Linux/Windows

XEM THÊM CÁC GÓI KHÁC

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ