Hotline:(028) 7306 8789

Gói Hosting Linux

Xem thêm Hosting Windows?

Cơ Bản

Giá chỉ từ

35.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 300 MB

Băng Thông 5GB

Sub Domain 10

Địa chỉ Email 10

Tài khoản FTP Unlimited

My SQL 1

Addon Domain 1

Park Domain 3

Cá Nhân

Giá chỉ từ

60.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 600MB

Băng Thông 15GB

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

My SQL 1

Addon Domain 1

Park Domain Unlimited

Cá Nhân +

Giá chỉ từ

90.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 1GB

Băng Thông Unlimited

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

My SQL 3

Addon Domain 1

Park Domain Unlimited

Doanh Nghiệp

Giá chỉ từ

135.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 1.5GB

Băng Thông Unlimited

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

My SQL 5

Addon Domain 2

Park Domain Unlimited

Doanh Nghiệp +

Giá chỉ từ

160.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 3GB

Băng Thông Unlimited

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

My SQL 7

Addon Domain 5

Park Domain Unlimited

TMDT

Giá chỉ từ

250.000/Tháng

Thêm vào giỏ hàng

Dung Lượng 5GB

Băng Thông Unlimited

Sub Domain Unlimited

Địa chỉ Email Unlimited

Tài khoản FTP Unlimited

My SQL 9

Addon Domain 7

Park Domain Unlimited

XEM THÊM CÁC GÓI KHÁC

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ