Hotline: (028) 73 068 789      Hỗ trợ

Bảng giá sử dụng tên miền

  • Tên miền phổ biến
  • Tên miền Việt Nam
  • Tên miền quốc tế
 
.vn
.com
.org
.com.vn
.net.vn
.edu.vn
.net
.biz
.info
.vn
.com.vn
.gov.vn
.net.vn
.biz.vn
.org.vn
.edu.vn
.pro.vn
.int.vn
.ac.vn
.info.vn
.health.vn
.name.vn
.com
.org
.co.in
.cc
.ws
.tv
.mobi
.eu
.asia
.me
.co
.in
.co.uk
.com.tw
.tw
.jp
.net
.biz
.info
.us
.net.in
.org.in
.firm.in
.gen.in
.ind.in
.org.uk
.ltd.uk
.plc.uk
.me.uk
.idv.tw
.game.tw
.ebiz.tw
.club.tw
.tel
.xyz
.name
.top
.pro
.club
.online
.website
.pw
.co.nz
Phí khởi tạo
Phí duy trì
Chuyển tên miền
270.000 VNĐ
470.000 VNĐ
Giá tên miền
Giá tên miền
280.000 VNĐ
230.000 VNĐ
Giá tên miền
280.000 VNĐ
230.000 VNĐ
270.000 VNĐ
340.000 VNĐ
Giá tên miền
270.000 VNĐ
340.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
Giá tên miền
280.000 VNĐ
230.000 VNĐ
Giá tên miền
290.000 VNĐ
240.000 VNĐ
Giá tên miền
300.000 VNĐ
240.000 VNĐ
270.000 VNĐ
470.000 VNĐ
Giá tên miền
270.000 VNĐ
340.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
270.000 VNĐ
340.000 VNĐ
Giá tên miền
270.000 VNĐ
340.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
40.000 VNĐ
50.000 VNĐ
Giá tên miền
Giá tên miền
280.000 VNĐ
230.000 VNĐ
Giá tên miền
280.000 VNĐ
230.000 VNĐ
Giá tên miền
150.000 VNĐ
150.000 VNĐ
Giá tên miền
800.000 VNĐ
640.000 VNĐ
Giá tên miền
290.000 VNĐ
24.000 VNĐ
Giá tên miền
940.000 VNĐ
760.000 VNĐ
Giá tên miền
480.000 VNĐ
390.000 VNĐ
Giá tên miền
290.000 VNĐ
Giá tên miền
Giá tên miền
420.000 VNĐ
340.000 VNĐ
Giá tên miền
560.000 VNĐ
560.000 VNĐ
Giá tên miền
580.000 VNĐ
580.000 VNĐ
Giá tên miền
230.000 VNĐ
230.000 VNĐ
Giá tên miền
380.000 VNĐ
310.000 VNĐ
Giá tên miền
840.000 VNĐ
680.000 VNĐ
Giá tên miền
980.000 VNĐ
580.000 VNĐ
Giá tên miền
2.460.000 VNĐ
1.970.000 VNĐ
Giá tên miền
280.000 VNĐ
230.000 VNĐ
Giá tên miền
290.000 VNĐ
240.000 VNĐ
Giá tên miền
300.000 VNĐ
240.000 VNĐ
Giá tên miền
270.000 VNĐ
220.000 VNĐ
Giá tên miền
150.000 VNĐ
150.000 VNĐ
Giá tên miền
150.000 VNĐ
150.000 VNĐ
Giá tên miền
150.000 VNĐ
150.000 VNĐ
Giá tên miền
150.000 VNĐ
150.000 VNĐ
Giá tên miền
150.000 VNĐ
150.000 VNĐ
Giá tên miền
380.000 VNĐ
310.000 VNĐ
Giá tên miền
380.000 VNĐ
310.000 VNĐ
Giá tên miền
380.000 VNĐ
310.000 VNĐ
Giá tên miền
380.000 VNĐ
310.000 VNĐ
Giá tên miền
840.000 VNĐ
680.000 VNĐ
Giá tên miền
840.000 VNĐ
680.000 VNĐ
Giá tên miền
840.000 VNĐ
680.000 VNĐ
Giá tên miền
840.000 VNĐ
680.000 VNĐ
Giá tên miền
360.000 VNĐ
290.000 VNĐ
Giá tên miền
230.000 VNĐ
230.000 VNĐ
Giá tên miền
230.000 VNĐ
230.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ
Giá tên miền
350.000 VNĐ
350.000 VNĐ
Giá tên miền
690.000 VNĐ
690.000 VNĐ
Giá tên miền
357.000 VNĐ
357.000 VNĐ
Giá tên miền
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ
Giá tên miền
1.380.000 VNĐ
1.380.000 VNĐ
* Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT đối với tên miền quốc tế và không chịu thuế đối với tên miền Việt Nam

Nguyên tắc đăng kí tên miền

  • Tên miền không được vượt quá 63 ký tự
  • Tên miền chỉ gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và dấu trừ (-).
  • Khoảng trắng và các ký tự đặc biệt khác trong tên miền đều không hợp lệ.

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ