Lựa chọn ngôn ngữ
VNCDN Products
CDN
SECUMAIL Products
Other Products

Tên Miền

Solutions

Email: contact@vnetwork.vn

Hotline: (028) 7306 8789

Sub-domain là gì ?

Posted August 30, 2018

Sub-domain - hay còn gọi là tên miền phụ - là tên miền mở rộng từ tên miền chính (main-domain) . Ví dụ :

Như ví dụ trên, chúng ta có thể thấy vnetwork.vn là phần domain chính và rack.vnetwork.vn là tên miền mở rộng.

Mỗi domain sẽ được phép tạo vô số tên miền phụ. Tuy nhiên cũng phải lưu ý về cấu hình nơi đặt website, một số hosting sẽ giới hạn số lượng sub-domain có thể tạo cho các tài khoản.

** Một số người nhầm lẫn www là một dạng khác của domain. Tuy nhiên www cũng chỉ là một sub-domain, có nghĩa là www.vnetwork.vn cũng là sub-domain của vnetwork.vn mà thôi.

Related

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần VNETWORK
+84 28 7306 8789
support@vnetwork.vn

Bạn cần hỗ trợ thêm thông tin? Liên Hệ Chúng Tôi