Lựa chọn ngôn ngữ
VNCDN Products
CDN
SECUMAIL Products
Other Products

Tên Miền

Solutions

Email: contact@vnetwork.vn

Hotline: (028) 7306 8789

Khóa tên miền là gì?

Posted August 30, 2018

Khóa tên miền là một tính năng bảo mật rất quan trọng vì nó ngăn chặn các tên miền được chuyển đến nhà đăng ký tên miền khác mà không có sự đồng ý của chính chủ thể hay nhà đăng ký đang duy trì. Đặt một khóa còn có những tác dụng lên tên miền của bạn như sau:

- Thông tin chủ nhân và nameserver của tên miền sẽ không được chỉnh sửa.

- Các yêu cầu chuyển đổi tên miền (transfer domain) sẽ không được cho phép.

- Di chuyển tên miền này (vào một tài khoản khác) sẽ không thể thực hiện

- Tên miền không thể xóa được.

Nếu muốn thực hiện các tác vụ trên, bạn cần liên hệ nhà cung cấp tên miền hiện tại mở khóa tên miền

Related

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần VNETWORK
+84 28 7306 8789
support@vnetwork.vn

Bạn cần hỗ trợ thêm thông tin? Liên Hệ Chúng Tôi