Lựa chọn ngôn ngữ
VNCDN Products
CDN
SECUMAIL Products
Other Products

Tên Miền

Solutions

Email: contact@vnetwork.vn

Hotline: (028) 7306 8789

Hướng dẫn khởi tạo giải pháp Web Accelerator

Posted August 23, 2018

I. Khởi tạo

 • Để khởi tạo dịch vụ Website Acceleration , bạn truy cập vào Portal CDN theo đường dẫn: https://portal.vncdn.vn/

 • Ở giao diện chính, bạn nhấn nút Create -> Website Acceleration

 • Sau đó sẽ có 1 popup hiện ra, bạn điền vào những thông tin sau:

  • Domain Name:  là tên miền bạn sử dụng cho CDN, tên miền này sẽ CNAME về địa chỉ là edge.vncdn.vn

  • Origin Domain Name:  là địa chỉ máy chủ gốc của bạn, có thể là tên miền website hoặc địa chỉ IP

  • Approved:  bạn hãy tích vào ô này để kích hoạt dịch vụ

  • Enable log download:  tích vào ô này để bật chức năng tải log access

  •  Enable streaming:  tích vào ô này để bật tính năng thống kê Streaming

 • Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn hãy nhấn nút Save  và đợi khoảng 10 phút để hệ thống khởi tạo dịch vụ        

 • Để sử dụng CDN, bạn cần tạo bản ghi CNAME cho địa chỉ Domain Name mà bạn đã tạo về địa chỉ edge.vncdn.vn

 • Để tích hợp CDN vào website, bạn cần câp nhật lại những đường link static trên website của mình, ví dụ:

  • Website của bạn đang có đường link hình ảnh là: domain.com/hinh-anh.jpg

  • Bạn cần thay đổi thành: <domain-name> /hinh-anh.jpg

  •  <domain-name>  chính là Domain name mà bạn đã tạo trên Portal 

II. Sử dụng Policy để cấu hình Caching

 • Mặc định CDN sẽ không Cache những đường link có query string  hoặc ở máy chủ gốc gán H  eader: no-cache
  Để cấu hình Cache ở phía CDN, bạn vào mục Policies  trên Portal.

 • Sau đó bạn nhấn vào nút Add Policy

 • Sẽ có 1 popup hiện ra, bạn điền vào những thông tin sau:
  • Policy Name:  tên để nhận diện Policy, bạn có thể đặt là static_cache

  • TTL (Time To Live): thời gian CDN giữ cache, khi hết thời gian này, CDN sẽ lấy lại Ignore origin server no-cache:  tích vào ô này để loại bỏ các cấu hình Cache ở
   Origin, bao gồm: Cache-Control, Authorization, Set-Cookie, Expires và Pragma content từ máy chủ gốc. Đơn vị là giây, bạn có thể để là 86400

  • Ignore client no-cache:  tích vào ô này để loại bỏ header: no- cache  của client

  • Ignore query string:  tích vào ô này để CDN cache những đường link có chứa query string

   -  Sau đó bạn có thể nhấn nút Save  và đợi khoảng 10 phút để hệ thống áp dụng Policy

III. Sử dụng Policy để giới hạn người truy cập
Trong mục Policies, để giới hạn người truy cập, bạn chọn Add Policy Ở khung popup, bạn điền vào những thông tin sau:

 • Policy Name:  tên nhận dạng Policy

 • GEO Restriction:  quốc gia có thể xem nội dung của bạn

 • IP Restriction:  IP/dải IP có thể xem nội dung của bạn

 • Authentication Methods:  phương thức xác thực, có 3 tùy chọn là Allow, Deny và Token. Nếu bạn chọn Allow, thì IP/quốc gia mà bạn đã điền ở trên sẽ được truy cập, ngược lại nếu bạn chọn Deny, thì IP/quốc gia mà bạn đã điền sẽ không truy cập được. Với Token, thì người truy cập phải truyền thêm 1 token vào link để xác thực

 • Sau đó bạn có thể nhấn nút Save  và đợi khoảng 10 phút để hệ thống áp dụng Policy

IV. Theo dõi lưu lượng sử dụng và thống kê

Để xem lưu lượng sử dụng, bạn nhấn vào mục Analytics

Ở mục này, bạn có thể xem được những thống kê:

 • Network Overview:  tổng hợp lưu lượng sử dụng, lượt request, số người truy cập, vị trí địa lí và đường link phổ biến

 • Traffic Stats:  thống kê lưu lượng traffic theo thời gian thực

 • User Agent:  thống kê người dùng dựa trên User Agent

 • Performance:  thống kê tỷ lệ Cache Hit

 • Để lựa chọn khoảng thời gian cho thống kê, bạn nhấn vào nút Period  ở góc phải

V. Tải log access từ hệ thống

- Khi khởi tạo dịch vụ, nếu bạn có tích vào ô Enable log download , thì sau 24h bạn có thể tải log access thông qua mục Logs.

Related

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần VNETWORK
+84 28 7306 8789
support@vnetwork.vn

Bạn cần hỗ trợ thêm thông tin? Liên Hệ Chúng Tôi