Lựa chọn ngôn ngữ
VNCDN Products
CDN
SECUMAIL Products
Other Products

Tên Miền

Solutions

Email: contact@vnetwork.vn

Hotline: (028) 7306 8789

Hướng dẫn khởi tạo dịch vụ Live Streaming

Posted August 23, 2018

I. Khởi tạo

- Để khởi tạo dịch vụ Storage và VOD, bạn truy cập vào Portal CDN theo đường dẫn: https://portal.vncdn.vn/

- Ở giao diện chính, bạn nhấn nút Create -> Live Stream

- Sau đó sẽ có 1 popup hiện ra, bạn điền vào những thông tin sau:

 • Live Stream Name: tên nhận diện Live Stream của bạn
 • Approved: bạn hãy tích vào ô này để kích hoạt dịch vụ
 • Enable log download: tích vào ô này để bật chức năng tải log access
 • Custom Publish Token: tùy chỉnh token dùng để Push Live Stream

- Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn hãy nhấn nút Save và đợi khoảng 10 phút để hệ thống khởi tạo dịch vụ

- Khi hoàn tất khởi tạo, hệ thống sẽ hiển thị thông tin để bạn Push Live Stream
- Có 2 URL để bạn Push Live stream, 1 đường dẫn chính và 1 đường dẫn phụ

- Phần Stream Name (Key), bạn có 2 lựa chọn

 • SBR: push live stream với 1 bitrate duy nhất
 • MBR: push live stream với nhiều bitrate

- Với MBR, bạn hãy thay đổi %i trong phần Stream Name thành số luồng của bạn, ví dụ bạn push 4 luồng với 4 bitrate khác nhau, bạn đổi % thành 4.

- Bạn có thể lấy link theo từng chuẩn Streaming ở phần Preview SBR (MBR)

- Sau đó bạn có thể nhấn nút Save và đợi khoảng 10 phút để hệ thống áp dụng Policy

II. Theo dõi lưu lượng sử dụng và thống kê

- Để xem lưu lượng sử dụng, bạn nhấn vào mục Analytics

III. Sử dụng Policy để giới hạn người truy cập

- Trong mục Policies, để giới hạn người truy cập, bạn chọn Add Policy

- Ở khung popup, bạn điền vào những thông tin sau:

 • Policy Name: tên nhận dạng Policy
 • GEO Restriction: quốc gia có thể xem nội dung của bạn
 • IP Restriction: IP/dải IP có thể xem nội dung của bạn
 • Authentication Methods: phương thức xác thực, có 3 tùy chọn là Allow, Deny và Token.

Nếu bạn chọn Allow, thì IP/quốc gia mà bạn đã điền ở trên sẽ được truy cập, ngược lại nếu bạn chọn Deny, thì IP/quốc gia mà bạn đã điền sẽ không truyư cập được. Với Token, thì người truy cập phải truyền thêm 1 token vào link để xác thực

- Ở mục này, bạn có thể xem được những thống kê:

 • Network Overview: tổng hợp lưu lượng sử dụng, lượt request, số người truy cập, vị trí địa lí và đường link phổ biến
 • Traffic Stats: thống kê lưu lượng traffic theo thời gian thực
 • User Agent: thống kê người dùng dựa trên User Agent
 • Performance: thống kê tỷ lệ Cache Hit

- Để lựa chọn khoảng thời gian cho thống kê, bạn nhấn vào nút Period ở góc phải

IV. Tải log access từ hệ thống

 - Khi khởi tạo dịch vụ, nếu bạn có tích vào ô Enable log download, thì sau 24h bạn có thể tải log access thông qua mục Logs.

Related

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần VNETWORK
+84 28 7306 8789
support@vnetwork.vn

Bạn cần hỗ trợ thêm thông tin? Liên Hệ Chúng Tôi