Lựa chọn ngôn ngữ
VNCDN Products
CDN
SECUMAIL Products
Other Products

Tên Miền

Solutions

Email: contact@vnetwork.vn

Hotline: (028) 7306 8789

Hướng Dẫn Cấu Hình POP3/SMTP Cho Android

Posted August 30, 2018

STEP 1

Mở tính năng Mail mặc định của Android

STEP 2

Chọn [ thêm tài khoản khác ] phía bên dưới giao diện

STEP 3

Điền username địa chỉ mail của bạn đăng kí tại SECUMAIL (bao gồm cả @domain)

STEP 4

Sau khi điền hoàn tất thì ấn “ Đăng Nhập “

STEP 5

Chọn phương thức kết nối là POP3

STEP 6

Sau khi đăng nhập sẽ xuất hiện một pop-up : tiếp tục khai báo user name và password account SECU MAIL

STEP 7

INCOMING SERVER : ta điền địa chỉ có dạng ‘mail.yourdomain.com’ ( yourdomain.com là tên domain bạn đăng kí SECUMAIL )

STEP 8

OUTGOING SERVER: ta điền địa chỉ dạng ‘mail.yourdomain.com’ ( yourdomain.com là tên domain bạn đăng kí SECUMAIL )

STEP 9

Thay đổi sang port ‘587’

STEP 10

Điền ‘username’ và ‘password’ Secumail của bạn sau đó click ‘Đăng Nhập’

STEP 11

Giờ bạn đã có thể check mail bằng APP MAIL mặc định của Android

Related

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần VNETWORK
+84 28 7306 8789
support@vnetwork.vn

Bạn cần hỗ trợ thêm thông tin? Liên Hệ Chúng Tôi