Lựa chọn ngôn ngữ
VNCDN Products
CDN
SECUMAIL Products
Other Products

Tên Miền

Solutions

Email: contact@vnetwork.vn

Hotline: (028) 7306 8789

Đăng nhập SECUMAIL trên Outlook 2016

Posted August 30, 2018

Bước 1. Truy cập vào cài đặt SECU-MAIL để cấu hình thiết lập POP3.

Bước 2. Mở Outlook 2016 và nhấn File và chọn Add Account.

Bước 3. Nhập thông tin tài khoản ( có dạng: username@yourdomain) và chọn “Let me set up my account manually” giống hình.

Bước 4. Chọn POP

Bước 5. Nhập thông tin máy chủ và cấu hình thông số giống hình.

Lưu ý: Incomming mail server và Outgoing mail server : chúng ta điền theo dạng mail.domain Ví dụ domain của bạn là vnetwork.vn thì ở 2 mục này bạn điền mail.vnetwork.vn

Bước 6. Nhập passwork của user. Và nhấn “Connect”.

Và ta được kết quả sau khi đăng nhập thành công.

 

Related

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần VNETWORK
+84 28 7306 8789
support@vnetwork.vn

Bạn cần hỗ trợ thêm thông tin? Liên Hệ Chúng Tôi