Hotline: (028) 73 068 789      Hỗ trợ

CONTENT DELIVERY NETWORK

PACK 1
Giá chỉ từ
475.000 VNĐ / Tháng

Băng Thông 500 GB

Mua
PACK 2
Giá chỉ từ
930.000 VNĐ / Tháng

Băng Thông 1 TB

Mua
PACK 3
Giá chỉ từ
1.860.000 VNĐ / Tháng

Băng Thông 2 TB

Mua
PACK 4
Giá chỉ từ
2.790.000 VNĐ / Tháng

Băng Thông 3 TB

Mua
PACK 5
Giá chỉ từ
4.600.000 VNĐ / Tháng

Băng Thông 5 TB

Mua
PACK 6
Giá chỉ từ
9.000.000 VNĐ / Tháng

Băng Thông 10 TB

Mua
PACK 7
Giá chỉ từ
415.000.000 VNĐ / Tháng

Băng Thông 500 TB

Mua
PACK 8
Giá chỉ từ
820.000.000 VNĐ / Tháng

Băng Thông 1 PB

Mua
PACK 9
Giá chỉ từ
2.400.000.000 VNĐ / Tháng

Băng Thông 3 PB

Mua

Vnetwork nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu tên miền Hosting SSD Server VPS Cloud Email chất lượng và uy tín

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ