Lựa chọn ngôn ngữ
VNCDN Products
CDN
SECUMAIL Products
Other Products

Tên Miền

Solutions

Email: contact@vnetwork.vn

Hotline: (028) 7306 8789

Cộng Tác Viên Viết Nội Dung SEO

August 28, 2018TP. Hồ Chí Minh
Position Summary

- Lương: 25.000đ/bài, từ bài 15 trở đi sẽ là 40.000đ/bài.<br/> - Có thể làm việc tại nhà.

Trách nhiệm công việc

- Viết bài về chủ đề: Các sản phẩm dịch vụ Công nghệ thông tin, An ninh mạng.

Yêu cầu công việc

- Có thể tham khảo Google.
- Đảm bảo 100% unique.
- Nội dung tối thiểu 800 từ.
- Từ khoá 3-4% trong bài.
- Độ dài title: 55-65 ký tự.
- Độ dài description: 150-160 ký tự.
- Phải có từ khoá trong title, description.
- Từ khoá nằm trong 150 ký tự đầu tiên và kết thúc bài viết.

Loại hình công tác

freelancer

Nơi làm việc

TP. Hồ Chí Minh

Quay lại