Hotline: (028) 73 068 789      Hỗ trợ
Chia sẻ Affiliate
bằng đường dẫn trực tiếp
Sao chép và dán đường dẫn giới thiệu của bạn
ở bất kỳ nơi nào có thể
Bắt đầu ngay
Chia sẻ banner
chương trình Affiliate Vnetwork
Đặt banner Affiliate của chúng tôi lên website của bạn hưởng hoa hồng cho mỗi đơn hàng thanh toán thành công.
Bắt đầu ngay
  • Cách thức hoạt động
  • Hoa hồng thanh toán
  • Campaigns
Tổng quan

Chương trình
Affiliate Vnetwork

Đối với chương trình tiếp thị liên kết Affiliate Vnetwork, chúng tôi hiện đang có rất nhiều đối tác từ các lĩnh vực khác nhau và họ đang rất thành công với mô hình chia sẻ doanh thu khi hợp tác với chúng tôi.
Câu chuyện thành công
Đối với chương trình tiếp thị liên kết Affiliate Vnetwork, chúng tôi hiện đang có rất nhiều đối tác từ các lĩnh vực khác nhau và họ đang rất thành công với mô hình chia sẻ doanh thu khi hợp tác với chúng tôi.
Affiliate Area. Go to Affiliate
Affiliate Vnetwork

Quy tình Affiliate

Affiliate Vnetwork
Đăng quảng cáo của Vnetwork
Khách hàng nhấp vào quảng cáo
Chuyển đến trang Vnetwork
Tiến hành mua hàng
Đơn hàng được thanh toán
Nhận hoa hồng
Tại sao chọn chúng tôi?
Cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để kiếm thu nhập từ trang web và các ứng dụng của bạn thông qua mô hình chia sẻ doanh thu với hoa hồng lên đến 15% từ mỗi đơn đặt hàng tạo ra.
Mức hoa hồng tốt nhất
Đối với chương trình liên kết tiếp thị Affiliate Vnetwork, chúng tôi hiện đang có rất nhiều đối tác từ các lĩnh vực khác nhau và họ đang rất thành công từ mô hình chia sẻ doanh thu khi hợp tác với chúng tôi.
Dễ dàng đăng ký và kích hoạt ngay lập tức
Đối với chương trình liên kết tiếp thị Affiliate Vnetwork, chúng tôi hiện đang có rất nhiều đối tác từ các lĩnh vực khác nhau và họ đang rất thành công từ mô hình chia sẻ doanh thu khi hợp tác với chúng tôi.
Hệ thống báo cáo hàng tháng
Đối với chương trình liên kết tiếp thị Affiliate Vnetwork, chúng tôi hiện đang có rất nhiều đối tác từ các lĩnh vực khác nhau và họ đang rất thành công từ mô hình chia sẻ doanh thu khi hợp tác với chúng tôi.

Bạn cần hỗ trợ? Gọi ngay cho hotline hỗ trợ 24/7 của chúng tôi (028) 73 068 789

Hỗ Trợ